Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του έργου FamilEU. Το έργο FamilEU (Family Training to Support their Marginalized and Disadvantaged Members) είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στην προώθηση εκπαιδευτικού υλικού για τη βελτίωση των ικανοτήτων ενήλικων μελών οικογενειών με κοινωνικοοικονομικά προβλήματα προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες παρόμοιες με αυτές των κοινωνικών λειτουργών.

Το έργο FamilEU στοχεύει στο να παρέχει τα κατάλληλα εφόδια σε κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους επαγγελματίες κοινωνικής φροντίδας (προστασίας) και να εκπαιδεύσει ενήλικα μέλη οικογενειών, προκειμένου να παρέχουν υποστήριξη σε μέλη της οικογένειάς τους που έχουν ανάγκη, ώστε να διευκολύνουν την (επαν)ένταξή τους στην κοινωνία και στην εργασία. Το έργο FamilEU φιλοδοξεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας για να προωθήσει καινοτόμες μαθησιακές κοινότητες για τους πολίτες της ΕΕ, αξιοποιώντας τις δυνατότητές τους.