Vítajte na webovej stránke FamilEU. FamilEU je súčasťou európskych programov pre vzdelávanie dospelých Erasmus+, ktorého cieľom je vytvorenie a propagovanie Online – školiaceho modulu, ktorý bude budovať a zvyšovať vedomostnú úroveň marginálnych a znevýhodnených RODÍN na Slovensku, (zvyšovanie vedomostných a odborných znalostí pre rodiny, ktorých členovia sa nachádzajú v nepriaznivej sociálno-ekonomickej situácií) a umožní im tak nadobudnúť také vedomosti aby v konečnom dôsledku mohli byť „špecialistami“ na úrovni sociálneho pracovníka.

Úlohou projektu FamilEU je vychovať a vedomostne pripraviť sociálnych pracovníkov a ostatných relevantných predstaviteľov v oblasti sociálnej starostlivosti, a taktiež poskytovať tréning pre členov znevýhodnených rodín, ktorí nadobudnú znalosť a schopnosť podporovať svojho znevýhodneného člena rodiny a uľahčiť im tak celkovú integráciu do spoločnosti.

FamilEU sa usiluje integrovať možnosti a potenciál súčasnej digitalizácie a hľadá inovatívne vzdelávacie prostriedky a oblasti rozvoja pre občanov EÚ, ktoré by zvýšili kapacitu a celkovú vedomostnú úroveň v oblasti sociálnych služieb a hľadá ich celkovú dostupnosť.